Monday, 3 April 2017

KELAS AKAN DATANG

TARIKH : JUMAAT  7 APRIL 2017 

WAKTU : 845 MALAM SEHINGGA 11.05  MALAM 

SEMUA MURID WAJIB BAWA BUKU TEKS ,BUKU CATITAN,KERTAS A 4,TABUNG PLASTIK,AKHBAR INGGERIS,TELEFON/NETBOOK .

PELAJARAN : SYNONYM ,SINGULAR PLURAL 
Image result for SYNONYMImage result for Singular plural

No comments:

Post a Comment